Tipy pre prácu s PC

Administratívne služby

Ponuka služieb:

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach; vyhláška č. 468/2002 Z. z.; registratúrny poriadok, registratúrny plán

Objednávky na tel. čísle: 0908 668 594
Obch. podmienky  |    e-mail: info@admi-sluzby.sk

Posledná aktualizácia webu: 12. 12. 2018
...