Tipy pre prácu s PC

Administratívne služby

Ponuka služieb:

Objednávky e-mailom alebo na tel. čísle: 0908 668 594
Obch. podmienky  |    e-mail: info@admi-sluzby.sk

Posledná aktualizácia webu: 24. 06. 2022
(v marci 2021 boli zmenené VOP)