Tipy pre prácu s PC

Administratívne služby

pohľad na červený kostol od Baštovej č. 6

Kontaktné údaje

Mgr. Katarína Barillová
Mobil: 0908 668 594

Prevádzka: Baštová 6, Kežmarok; 2. posch., č. d. 210

Otvorené na objednávky

Sídlo – fakturačná adresa:

Mgr. Katarína Barillová
Zimná 436/39
059 01  Spišská Belá

IČO: 47069511
Zapísaná Okresným úradom Kežmarok, číslo živnostenského registra: 730-13220
Obch. podmienky  |    e-mail: info@admi-sluzby.sk

Posledná aktualizácia webu: 24. 06. 2022