Tipy pre prácu s PC

Administratívne služby

Úvod –> Správa registratúry

Správa registratúry

Ktoré právne predpisy upravujú správu registratúrnych záznamov?

Správu registratúry taktiež upravujú interné smernice pôvodcu, napríklad registratúrny poriadok, registratúrny plán. Interné smernice vychádzajú z platných všeobecnezáväzných právnych predpisov a pomáhajú pracovníkom pôvodcu uplatniť predpisy v praxi. V registratúrnom pláne sú určené lehoty uloženia jednotlivých typov dokumentov. Pôvodca si môže určiť aj dlhšiu lehotu uloženia ako mu stanovujú zákony.


Obch. podmienky  |    e-mail: info@admi-sluzby.sk

Posledná aktualizácia webu: 24. 06. 2022